EN IT RU

Clinica este de părere ca alegerea doctorului potrivit trebuie să fie principala prioritate a pacientului, pentru a-şi asigura atât o dantură sănătoasă, cât şi o experienţă cât mai plăcută la doctor. Când vă selectaţi stomatologul, este important să ţineţi cont de următoarele:

  • Alegeţi doctorul cu atenţie; obţineţi informaţii referitoare la experienţa relevantă a medicului;
  • Informaţi-vă dacă doctorul este membru al unei organizaţii stomatologice;
  • Obţineţi informaţii despre metodele de sterilizare ale instrumentelor folosite de clinică. Insistaţi ca doctorul să explice măsurile de igienă luate de angajaţi;
  • Informaţi-vă asupra serviciilor de urgenţă oferite de clinică, înainte de a lua decizia finală. Nu uitaţi să întrebaţi dacă doctorul vă poate face recomandări;
  • Aflaţi care sunt metodele de tratament pe care doctorul se angajează să le folosească;
  • Dacă aveţi nevoie de tratamente estetice, cereţi medicului fotografii prezentând situaţia dinnainte şi de după tratament pentru cazuri anterioare;
  • Nu uitaţi să cereţi informaţii detaliate despre costurile tratamentului;
  • Este avantajos să alegeţi o clinică situată în apropriere de domiciliu, mai ales in cazul in care trebuie sa urmaţi un tratament de lungă durată;
  • Găsiţi-vă un doctor prietenos, în prezenţa căruia să vă simţiţi confortabil. Dacă vă displace doctorul, vă vor displăcea şi vizitele la clinică, ceea ce eventual va duce la neglijarea igienii orale;

Includem un glosar cu explicaţii despre diferitele ramuri ale stomatologiei:

Endodonţie - specialitatea ce se ocupă de tratamentul patologiei derivate din afecţiunile pulpei dentare. Este o ramură cheie a stomatologiei, deoarece durata de viaţă a unui dinte al cărui pachet vasculo-nervos este afectat depinde† de corectitudinea tratamentului endodontic.

Chirurgia Dentară – include proceduri precum extracţiile dentare, aveolotomie si odontectomie. Extracţiile dentare sunt cele mai frecvente intervenţii chirurgicale care se practică Ón stomatologie. Ele constau Ón Óndepărtarea dintelui din alveola dentară Ón situaţii ce necesită acest lucru.†Aveolotomia este o metodă chirurgicală prin care se face extracţia rădăcinilor dentare după descoperirea lor prin trepanatia tabliei osoase vestibulare sau prin rezecţia unei porţiuni din pereţii osoşi.††Odontectomia reprezintă extracţia unui dinte aflat intraosos Ón incluzie dentară.

Ortodonţie - specialitatea care se ocupă de studiul şi tratamentul anomaliilor dento-maxilare ce pot fi rezultatul Ónghesuirilor/spatierilor dentare, discrepanţei de mărime dintre maxilar si mandibulă sau a unor alţi factori multipli (dinţi supranumerari, etc). Tratamentul ortodontic ne poate ajuta sa obţinem nu doar un z‚mbet hollywoodian perfect, ci şi gingii şi articulaţia temporo-mandibulare sănătoase, rezult‚nd Óntr-o calitate a vieţii mai bună pentru pacienţii de v‚rste diferite.

Pedodonţie - o ramură a stomatologiei str‚ns legată de ortodonţie, care se axează pe sănătatea danturii copiilor.

Parodontologia - specialitatea stomatologică ce include diagnosticarea, profilaxia si tratamentul bolilor care afectează parodontiul - ţesuturile care menţin dintele pe creastă alveolară: gingia, osul, ligamentul dento-alveolar, cementul si dintele Ón sine.

Protetica - specializare a stomatologiei a cărei misiune este să asigure obţinerea unei danturi echilibrate din punct de vedere funcţional şi estetic.